Vi bruger cookies.

flyttebutik.dk bruger cookies for at give dig den bedste mulige oplevelse.
Vi bruger 1. parts og 3. parts cookies. Klik Læs mere for at få mere at vide, om vores brug af cookies og hvordan du kan slette dem.

Læs Mere
3x34 Lager - Persondatapolitik

 I 3x34 ønsker vi, at vores kunder altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder personbeskyttelsesforordningen på en måde, der respektere din ret til privatliv.
 
Vi er den dataansvarlige:
3x34 Lager ApS, CVR 89493919 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

3x34 Lager ApS
Dybendalsvænget 4
2630 Taastrup
CVR-nr.: 89 49 39 19
Telefon: 70 20 34 34
E-mailadresse: kontakt@3x34.dkHjemmeside:
  • Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de personoplysninger, du selv afgiver f.eks. navn, adresse, emailadresse og telefonnummer samt hvilke produkter du køber. Formålet er at opfylde en kontraktlig forpligtelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Lovhjemmel artikel 6 B.
  • Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder.

 Når du handler hos os:
  • Formålet er at vi kan levere de ydelser eller produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav herunder bogføring og regnskab.
  • Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de personoplysninger, du selv afgiver f.eks. navn, adresse, emailadresse og telefonnummer samt hvilke produkter du køber.
  • Personoplysningerne stammer fra kunden, som har oplyst dem via mail, telefon eller hjemmeside.
  • Når du ringer til vores kundecenter, vil din samtale blive optaget, for at kunne dokumentere, hvad vi har aftalt med dig. Jævnfør persondataforordningen artikel 6 stk. 1 litre B.
  • Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder.
  • Når du bestiller en transport eller ydelse, videregiver vi de oplysninger vi har fået af dig, til den vognmand, som skal udføre opgaven.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er EU Persondataforordningen artikel 6 B.
Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kontakt@3x34.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af 3x34´s persondatapolitik skrevet d. 24.5.2018.